accessibility

שירותים

גלריה

יצירת קשר

לאזור האישי

הסתיימה ההרשמה למעונות לשנת הלימודים הקרובה

רישום סטודנטים וטפסים

התמונות להמחשה בלבד

רישום וטפסים

בעת הרישום על המועמד להביא את כל הטפסים:

 

1.   ת.ז

 

2.   אישור לימודים תקף, ממוסד הלימודים

 

3.   תשלום מראש של דמי שכירות בגובה חודש שכירות
      אחד, סה"כ כ 1,252 ש"ח (בשק או במזומן)

 

4.   ערב אישי מטעם הדייר (כתב ערבות מצ"ב) - על הערב להגיע באופן פיזי 
      לרישום יחד עם ת.ז לחתימה על המסמכים

 

5.   מס"ב חתום ע"י הבנק- טופס הוראת קבע (בהתאם לנוסח המצ"ב)

 

6.   שטר חוב לביטחון בגובה שלושה חודשי שכירות.

 

7.   במעמד הרישום הסטודנט והערב יחתמו על הסכם השכירות והתקנון (בהתאם
      לנוסח המצ"ב) בנוכחות נציג המפעיל

הרישום למעונות הסטודנטים יחל בשבועיים הקרובים.

 • הרישום מותנה בהמצאת אישור לימודים תקף לשנת הלימודים
  הקרובה באחד ממוסדות להשכלה הגבוהה בירושלים.

 • הסכם השכירות הינו לשנה מלאה החל מחודש אוקטובר 2017.

 • עלות שכירת ליחידת לינה במעונות הסטודנטים תעמוד
  על כ 1,252 ₪ לחודש (לא כולל תשלומי ארנונה, ותשלומי
  חשמל ומים בהתאם לצריכה)

 • כל סטודנט המעוניין להירשם ( למעט סטודנטים ממוסדות הלימוד "בצלאל" ומכללת "הדסה" שיפנו למזכירות המוסד) ישלח במייל בקשה מסודרת בטופס רישום לסטודנט המצ"ב.

 • זימון הגעה לצורך רישום ישלח לכל מועמד בנפרד

אנא שימו לב, לא ניתן להירשם ללא המצאת

כל המסמכים לעיל, לרבות טופס מס"ב חתום ע"י הבנק.

את המסמכים יש לשלוח במייל לכתובת | meitall@shapir.co.il

רוצים לשמוע עוד ? יש לכם שאלה ? צרו קשר